Γάμος Παντελής-Βάσω

Βάπτιση Στυλιανής-Σταυρούλας

Γάμος Κωνσταντίνος-Θεοδώρα

Γάμος Μιχάλης-Άννα

Γάμος Μιχάλης-Άννα

Γάμος Γιάννης-Δέσποινα

Γάμος Δημήτρης-Παυλίνα